Projektová a inženýrská společnost

Technická zařízení budov & certifikace budov


Mobil: +420 604 868 261
E-mail:


Průkaz energetické náročnosti budovy

Naše společnost Vám zajistí vypracování Průkazu ENB na všechny typy staveb, kterých se povinnost týká.

Jedná se zejména o rodinné domy, bytové domy, administrativní a komerční objekty, objekty občanské vybavenosti, hotely, polyfunkční objekty, výrobní a sportovní haly a podobně.

Povinnost zajistit zpracování Průkazu ENB má vlastník zejména:

 • Při výstavbě nové budovy (kromě výjimek vyjmenovaných v zákoně)
 • Při prodeji budovy nebo její části (příklad – prodej bytu v bytovém domě)
 • Při pronájmu budovy, nebo její ucelené části (příklad – pronájem bytu nebo obchodní jednotky v bytovém domě)
 • Při větší změně dokončené budovy (rekonstrukce)

V případě zájmu o nezávaznou konzultaci nás, prosím, kontaktujte.

 

Co je průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

Účelem průkazu energetické náročnosti budov (PENB) je vyhodnocení energetické náročnosti budovy. Kvantifikuje veškeré energie spotřebované při standardizovaném provozu hodnocené budovy a (obdobně jako energetický štítek spotřebiče) umožňuje zařazení budovy do příslušné třídy v rozsahu A-G. Hodnocení uvedené na průkazu zahrnuje veškerou energii potřebnou pro provoz budovy, tedy energii na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací a energii na osvětlení. Lze jej zpracovat pro jakoukoliv budovu či její ucelenou část.

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne data vyhotovení nebo do provedení větší změny na budově, pro kterou byl zpracován. Může být vypracován pouze energetickým specialistou, který má oprávnění Ministerstva ke zpracování průkazu.

Od zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy jsou osvobozeny tyto případy:

 • budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • budovy navrhované a obvykle užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • vlastníci jednotky a nebyl mi předán průkaz od SVJ (pak můžu nahradit vyúčtováním dodávek energií za 3 roky zpět) ,
 • budovy, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947 za předpokladu, že se tak účastníci kupní smlouvy písemně dohodnou.
2000 znaků zbývá