Projektová a inženýrská společnost

Technická zařízení budov & certifikace budov


Mobil: +420 604 868 261
E-mail:


Nová Zelená úsporám

Naše společnost Vám zajistí vypracování veškerých potřebných dokumentů, které jsou požadovány pro kladné vyřízení žádosti o dotaci. Jedná se zejména o Energetické posouzení navržených opatření a Projektovou dokumentaci.

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí dotaci v těchto oblastech:

1. Rekonstrukce rodinného domu (oblast podpory A.0 – A.3)

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů pod půdou, podlah na terénu, nad suterénem a nad exteriérem a ostatních konstrukcí, které jsou na hranici vytápěné zóny objektu
 • Výměna výplní otvorů - okna, střešní okna, balkónové dveře, vstupní dveře, světlíky, světlovody
 • Výstavba zelené střechy
 • Využití tepla z odpadních vod
 • Venkovní stínící technika

2. Novostavba rodinného domu (oblast podpory B.0 – B.2)

 • Výstavba domu s velmi nízkou energetickou náročností – nízkoenergetické, pasivní domy s řízeným větráním s rekuperací tepla

3. Zdroje energie – Rodinné domy (oblast podpory C.1 – C.4)

 • Výměna neekologického zdroje tepla
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Systém řízeného větrání s rekuperací tepla

4. Bytové domy – Zateplení a zdroje – podobné oblasti jako u rodinných domů

 • Novostavba bytového domu
 • Výstavba domu s velmi nízkou energetickou náročností
 • Změna již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval

Kromě výše uvedených lze získat dotaci také na vypracování Energetického posouzení, Projektové dokumentace a Stavebního dozoru.

Veškeré bližší a podrobné informace jsou k dispozici na webu https://www.novazelenausporam.cz/

2000 znaků zbývá