Projektová a inženýrská společnost

Technická zařízení budov & certifikace budov


Mobil: +420 604 868 261
E-mail:


Nová Zelená úsporám

Naše společnost Vám zajistí vypracování veškerých potřebných dokumentů, které jsou požadovány pro kladné vyřízení žádosti o dotaci. Jedná se zejména o Energetické posouzení navržených opatření a Projektovou dokumentaci.

Dotační program Nová zelená úsporám nabízí dotaci v těchto oblastech:

Oblast A - ZATEPLENÍ

 • Zateplení obvodových stěn, střech, stropů pod půdou, podlah na terénu, nad suterénem a nad exteriérem a ostatních konstrukcí, které jsou na hranici vytápěné zóny objektu
 • Výměna výplní otvorů - okna, střešní okna, balkónové dveře, vstupní dveře, světlíky, světlovody

Oblast B - NOVOSTAVBA

 • Výstavba domu s velmi nízkou energetickou náročností – nízkoenergetické, pasivní domy s řízeným větráním s rekuperací tepla

Oblast C - ZDROJE

 • Výměna neekologického zdroje tepla
 • Příprava teplé vody
 • Fotovoltaické systémy FVE
 • Větrání – Systém řízeného větrání s rekuperací tepla
 • Využití tepla z odpadních vod

Oblast D – ADAPTAČNÍ TECHNIKA

 • Instalace stínící techniky
 • Zelená střecha
 • Dešťovka
 • Ekomobilita
 

Kromě výše uvedených lze získat dotaci také na vypracování energetického posouzení, projektové dokumentace a stavebního dozoru.

Veškeré bližší a podrobné informace jsou k dispozici na webu https://www.novazelenausporam.cz/

2000 znaků zbývá